Obiective:

1
Dezvoltare / consolidare competenţe şi abilități
2
Însuşirea unor instrumente manageriale de lucru
3
Dezvoltarea schimbului de idei de specialitate
4
Stimularea capacităţii de analiză şi diagnosticare economică
5
Dobândirea de cunoştinţe suplimentare în domeniul finanțelor, antreprenoriatului, managementului şi marketingului strategic;